Dom bezpieczny pożarowo? Szczególną uwagę zwróć na poddasze!

Dom bezpieczny pożarowo? Szczególną uwagę zwróć na poddasze!

Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego od początku 2020 roku wydano w naszym kraju ponad 280 000 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Choć z powodu pandemii Polacy zaczęli masowo wcielać w życie marzenia o własnym domu z ogródkiem, tylko niewielka część skupiła się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym stawianych budynków. Jak wynika z badania zrealizowanego przez BCMM na zlecenie firmy Saint-Gobain, aż 90 proc. inwestorów nie potrafi wskazać poprawnych wymagań dotyczących odporności ogniowej dla zabudowy poddasza użytkowego. Tymczasem to właśnie ta część budynków jednorodzinnych ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa pożarowego.

Ochrona drewnianych elementów domu  przed promieniowaniem UV i zagrożeniem pożarowym

Ochrona drewnianych elementów domu przed promieniowaniem UV i zagrożeniem pożarowym

Choć drewno to materiał palny, w zależności od konkretnej klasy drewna oraz jego zabezpieczenia, swoją odpornością na płomienie potrafi pokonać beton i stal. Drewno jest doskonałym izolatorem, nie tak łatwo poddającym się wysokiej temperaturze - nagrzewa się wolniej niż beton i jest dłużej nośne niż np. konstrukcja ze stali. Mimo to, należy chronić drewniane elementy naszych domów przed szkodliwym działaniem promieni UV i potencjalnym zagrożeniem pożarowym. W jaki sposób to robić? Na to pytanie odpowiada Marcin Schmidt, ekspert firmy JAF Polska.

Bostik FP 340 PIPE WRAP – elastyczna opaska przeciwpożarowa na bazie grafitu

Bostik FP 340 PIPE WRAP – elastyczna opaska przeciwpożarowa na bazie grafitu

Przywracanie ognioodporności ścian i stropów przeciwpożarowych, przez które poprowadzono rury palne lub metalowe z ciągłą palną izolacją, wymaga zastosowania wysoce profesjonalnych produktów uszczelniania przeciwpożarowego. Firma Bostik - lider w zakresie chemii budowlanej oraz technik klejenia - stworzył elastyczną opaskę FP 340 PIPE WRAP, która w razie pożaru reaguje pod wpływem ciepła, zamykając otwory pozostałe po rurze z tworzywa sztucznego lub po łatwopalnej izolacji rury.

Wymagania w zakresie ewakuacji osób

Wymagania w zakresie ewakuacji osób

Zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w kościele lub na terenie (na przykład na cmentarzu lub innym wydzielonym miejscu) jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika wynikającym bezpośrednio z ustawy o ochronie przeciwpożarowej .

Dojazd pożarowy

Dojazd pożarowy

W naszym cyklu artykułów wspominaliśmy już o tym, że jednym z obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu, budynku lub terenu jest przygotowanie go do prowadzenia akcji ratowniczej. Zgodnie z zawartą w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej definicją „działania ratownicze” jest to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dom Boży to też budynek

Dom Boży to też budynek

Kościół jako budynek, dla wielu jest Domem Bożym, w ujęciu Ustawy Prawo budowlane jest definiowany jako budynek, czyli obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt budowlany definiowany jest tamże jako budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

PO PIERWSZE - ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

PO PIERWSZE - ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Aspekt szeroko pojętego bezpieczeństwa osobom przebywającym w kościele jako „budynku” można rozpatrywać wielowątkowo. Na pewno będziemy mówić o bezpieczeństwie w ujęciu ustawy Prawo budowlane mając na myśli spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, czyli między innymi bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania i dostępności, zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z kościoła, warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób w nim przebywających.

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]