Budując zrównoważony świat dla obecnych i przyszłych pokoleń – nowy Raport CSR Grupy TERREAL & CREATON

Czy obecnie możliwe jest prowadzenie zrównoważonego biznesu, zapewniającego trwałe korzyści dla ludzi, środowiska i gospodarki? Jak być pionierem w wyznaczaniu trendów i promowaniu działań, które pomagają zmieniać nasze otoczenie na lepsze w perspektywie kolejnych dekad i dla następnych pokoleń? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu znajdziemy w Raporcie CSR 2021 opublikowanym przez Grupę TERREAL & CREATON. Wydana właśnie publikacja „Z Ziemi do Słońca” jest kompleksowym podsumowaniem społecznie odpowiedzialnych praktyk, realizowanych w ramach działalności organizacji.

Grupa TERREAL & CREATON zwraca szczególną uwagę na uwzględnianie w swoim funkcjonowaniu nie tylko czynników ekonomicznych, ale również kwestii środowiskowych i społecznych, tym samym czyniąc społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój jednymi z filarów swojej działalności. Takie podejście do prowadzenia biznesu widoczne jest w Raporcie CSR za rok 2021, który stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat Grupy, jej działań społecznie odpowiedzialnych oraz kluczowych wskaźników środowiskowych i społecznych.

W raporcie zaprezentowane zostały nie tylko sukcesy organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju i najlepsze praktyki CSR, ale również kwestie wyzwań przed jakimi stanęła Grupa w obliczu pandemii i transformacji gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Publikacja przedstawia również główne założenia nowej strategii zrównoważonego rozwoju TERREAL & CREATON do 2030 roku. Jest ona odpowiedzią na globalne wyzwania oraz stanowi wkład w budowę bardziej zrównoważonego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

„Jako Grupa jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, zwłaszcza w obszarze rozwoju i poprawy kompetencji naszych pracowników, odpowiedzialnej gospodarki surowcowej i eko-projektowania. Zdajemy sobie jednak sprawę z konieczności zintensyfikowania naszych wysiłków, szczególnie w zakresie redukcji emisji CO2 i dalszego wzmacniania kultury bezpieczeństwa w naszej Grupie” – zaznacza Joanna Sobótka-Klimczak, CSR Project Manager w Grupie TERREAL & CREATON.

Świadomość zmieniających się warunków, wymagań rynkowych oraz stojących przed firmami produkcyjnymi globalnych wyzwań wyznacza słuszny kierunek w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Zmiany klimatu, wyczerpujące się zasoby naturalne czy nowe trendy społeczne to zagadnienia, obok których nie można przejść obojętnie.

 

Raport CSR 2021 „Z Ziemi do Słońca” Grupy TERREAL & CREATON dostępny jest na stronie internetowej www.creaton.pl/csr.