Czym się kierować przy doborze izolacji do instalacji sanitarnej i grzewczej

Wysokiej jakości izolacje instalacji sanitarnych przede wszystkim chronią przed działaniem czynników zewnętrznych – m.in. wody i wilgoci. Z kolei odpowiednio dobrany materiał izolacyjny do instalacji grzewczych znacząco zmniejsza utratę ciepła i tym samym koszty samej eksploatacji. Na co zatem zwracać uwagę w momencie wybierania takich rozwiązań do naszego domu?

Systemy izolacyjne dedykowane instalacjom sanitarnym oraz grzewczym powinny być bezpieczne i wydajne; ograniczać straty energii; zapewniać efektywną dystrybucję oraz skutecznie chronić przed wodą i wilgocią. Jednak by móc cieszyć się tymi właściwościami, musimy wybierać jedynie rozwiązania o najwyższej jakości, spełniające odpowiednie wymagania techniczne oraz użytkowe. Jak wskazuje ekspert Thermaflex, przy ich wyborze powinniśmy zwrócić uwagę na ich efektywność. Ważne jest także bezpieczeństwo przeciwogniowe, zgodność izolacji z wymaganiami prawnymi, jej trwałość oraz aspekty ekologiczne, czyli wybór produktów, które można poddać całkowitemu recyklingowi.

Lambda i odpowiednie tworzywo

 

Właściwa izolacja powinna być wydajna, bezpieczna oraz chronić przed wodą i wilgocią.                                                    

   Fot. Thermaflex

Maciej Koprowski, Przedstawiciel Techniczno-Handlowy z firmy Thermaflex wskazuje, że bardzo ważny jest wybór materiału o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda (ʎ). Wielkość współczynnika przewodzenia ciepła λ determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej. 

 

- Warto poszukiwać izolacji, które nie chłoną wilgoci mających wpływ na pogorszenie własności izolacyjnych otulin i mat. W efekcie taki materiał może obniżyć efektywność instalacji poprzez zwiększenie strat ciepła.

Jednym z rozwiązań, które gwarantuje wysoką wydajność i brak negatywnego wpływu na środowisko, jest system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Taki system posiada bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła, który skutecznie ogranicza straty energii cieplnej, a także posiada wyjątkową odporność mechaniczną. Izolacja ta, dzięki swojej budowie oraz właściwościom przeciwdziałającym pochłanianiu wilgoci, nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych przez cały okres jej użytkowania - o ile została właściwie zamontowana. 

 

Zwróć uwagę na grubość izolacji!

 

 Właściwie zaizolowana instalacja
Fot. Thermaflex

Oprócz właściwego doboru materiału i technologii wykonania izolacji, bardzo ważna jest także jej grubość. Informacje o odpowiedniej grubości izolacji dla instalacji grzewczych i sanitarnych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna grubość izolacji dobierana jest na podstawie średnicy wewnętrznej rurociągu oraz współczynnika  przewodzenia ciepła λ.

 

 

- Grubość izolacji opisana w rozporządzeniu zależy od średnicy rury, miejsca jej zamontowania i charakteru instalacji. Jednym z najważniejszych warunków stawianych izolacji jest wielkość współczynnika  przewodzenia ciepła λ, ponieważ jego wartość determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej – dodaje Maciej Koprowski z firmy Thermaflex.

Aspekty przeciwpożarowe pod lupą

Wybierając materiały izolacyjne, zawsze należy brać pod uwagę aspekt przeciwpożarowy. Tragedia może wydarzyć się w każdym czasie i w każdym budynku, a zastosowanie materiałów niepalnych ma wpływ na ochronę osób znajdujących się wewnątrz przed utratą zdrowia lub życia.

- Jednym z najważniejszych aspektów przy projektowaniu i wykonywaniu systemów rurowych z zastosowaniem dopuszczonych przez ustawodawcę materiałów jest bezpieczeństwo pożarowe. Daje nam to gwarancję, że w przypadku ewentualnego pożaru, zastosowana izolacja pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia. Istotne jest również to, aby wydzielający się podczas spalania materiałów izolacyjnych dym nie stanowił dodatkowego zagrożenia i nie utrudniał bezpiecznej i szybkiej ewakuacji – mówi ekspert z firmy Thermaflex.

Izolacja wykonana z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej, jaką jest ThermaSmart PRO posiada klasę ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;dO (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach. Tym samym klasyfikuje się jako materiał niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia. Pod wpływem działania płomieni, pianka wydziela minimalną ilość nietoksycznego jasnego dymu, który nie utrudnia drogi ewakuacji osobom znajdującym się w budynku, na przykład poprzez ograniczenie widoczności lub zatrucie dymem.

Nie zapominajmy o montażu

Izolację instalacji grzewczych i sanitarnych wykonuje się po to, by ograniczyć wszelkie straty ciepła i zabezpieczyć rury. Jednak nawet w przypadku, w którym inwestor zdecyduje się na zakup rozwiązań o najlepszych parametrach, nie będą one miały pozytywnego wpływu na codzienną eksploatację, jeśli zostaną błędnie zamontowane.

- Prawidłowy montaż pozwoli osiągnąć zamierzone cele i korzyści, które dana izolacja ma przynieść. Dlatego dobrze, jeśli wybrany system izolacji technicznych jest kompletny oraz umożliwia łatwy, szybki i skuteczny montaż. Gwarantuje to efektywną pracę instalacji przez wiele lat, przy minimalnych stratach energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji – dodaje ekspert z firmy Thermaflex.

Wybór właściwego systemu do izolacji instalacji grzewczych i sanitarnych pozwoli ograniczyć straty, zabezpieczyć rury oraz cieszyć się bezpieczeństwem przez długie lata. System izolacji Thermaflex wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej występuje w postaci otulin, mat oraz części prefabrykowanych do izolacji newralgicznych miejsc. Produkty dostępne są także w wersji samoprzylepnej, co pozwala na skrócenie czasu montażu izolacji. Ponadto, producent oferuje akcesoria, które ułatwiają przeprowadzenie wszelkich czynności – klej, taśmę czy narzędzia montażowe.

 

 

źródło: Thermaflex