Mineralna mikrozaprawa hydroizolacyjna - Duralith RS od Optolith

Optostop Duralith RS marki OPTOLITH to jednokomponentowa, cienkowarstwowa, hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca. Przeznaczona jest do zabezpieczania przed wnikaniem wody stabilnych – nie narażonych na powstawanie rys – powierzchni konstrukcji i obiektów budowlanych. Będąc wodoszczelną przy pozytywnym i negatywnym ciśnieniu wody, bardzo dobrze sprawdza się jako izolacja pionowa fundamentów i zagłębionych w gruncie ścian piwnicznych.

 Optostop Duralith RS chroni pokryte nim elementy przed destruktywnym oddziaływaniem wody, również tej działającej pod ciśnieniem, gdzie wysokość słupa wody nie przekracza 5 m. Wykonana z niego warstwa izolacyjna jest paroprzepuszczalna i odporna na chlorki, posiada również wysoką odporność mechaniczną, jednak nie przykrywa i nie kompensuje zarysowań podłoża. Dlatego Duralith RS można stosować wyłącznie na nieodkształcalne podłoża mineralne.  Produkt jest bardzo łatwy w przygotowaniu i aplikacji, która może odbywać się na powierzchniach poziomych i pionowych przy pomocy pacy stalowej, wałka, pędzla, a także metodą natryskową. Podłoże, na które nanoszona jest mikrozaprawa, może być wilgotne.  

Optostop Duralith RS - zastosowanie

Mineralna zaprawa uszczelniająca Optostop Duralith RS marki OPTOLITH przeznaczona jest na stabilne podłoża budowlane takie jak beton, zaprawy cementowe, kamień naturalny, ceramika czy cegła. Izoluje i zabezpiecza ściany oraz podłogi poniżej poziomu gruntu, czyli piwnice, cokoły lub murki oporowe. Możemy ją również stosować jako uszczelnienie podpłytkowe w pomieszczeniach mokrych - np. w łazienkach, a także na tarasach i balkonach. Na powierzchniach elementów betonowych tworzy szczelną warstwę sztywnej hydroizolacji, odpornej na chlorki.

W zależności od miejsca zastosowania i intensywności obciążenia wodą, zaleca się przestrzegać wymaganych grubości warstw: przy hydroizolacji fundamentów, grubość hydroizolacji wynosi minimum 3 mm, z kolei dla powierzchni nieobciążonych wodą pod ciśnieniem – minimum 2 mm, a w przypadku basenów i zbiorników z wodą powinniśmy wykonać dwie warstwy – łącznie minimum 4 mm. Pamiętajmy, że nałożenie drugiej warstwy należy wykonać dopiero po 24 godzinach od nałożenia pierwszej.

 

 

Przygotowanie podłoża

Zanim przystąpmy do aplikacji Optostop Duralith RS marki OPTOLITH, uprzednio odpowiednio przygotujmy podłoże - musi ono być stabilne, nośne, mocne i czyste. Dopuszcza się aplikację na podłoże umiarkowanie wilgotne, trzeba jednak pamiętać, że może to obniżyć przyczepność lub wydłużyć proces utwardzania materiału.

Podłoże oczyszczamy z mleczka cementowego, brudu, pyłu, olejów, smarów oraz innych zanieczyszczeń i luźnych cząstek. Podłoża betonowe przygotowujemy mechanicznie – na przykład przez hydromonitoring, śrutowanie lub skuwanie. Znaczne ubytki i uszkodzenia powierzchni (raki, wykruszenia krawędzi, otwory) na ścianach naprawiamy zaprawą wyrównującą np. Optoplan AMT Rapid lub AMT Easy. W przypadku posadzek, stosujemy beton-jastrych Optoplan BES Rapid lub zaprawę wyrównująco-reprofilacyjną Optoplan AMT Rapid. Hydroizolacja pomiędzy podłogą i ścianą wymaga wykonania wzmocnienia pachwinowego przy zastosowaniu systemowych taśm i kształtek uszczelniających. Podobnie dylatacje i nacięcia w betonie, przejścia rur, kabli elektrycznych także odpowiednio uszczelniamy systemowymi taśmami i kołnierzami. Podłoża mineralne – czyli tynki, posadzki i powierzchnie betonowe – gruntujemy wodnym gruntem głęboko penetrującym Optogrunt AquaForte.

Odpowiednia aplikacja

Do przygotowania zaprawy – w zależności od planowanej metody aplikacji – odmierzamy zalecaną ilość wody wlewając ją do pojemnika o odpowiedniej wielkości. W przypadku nakładania pacą, jest to około 7,5 litra na 25 kg suchej zaprawy. Następnie, do odmierzonej wody, powoli i stopniowo dodajemy zawartość opakowania i dokładnie mieszamy przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do mieszania składników używamy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Przy pomocy pacy, mocno i równomiernie dociskamy produkt do podłoża, nanosząc warstwę o jednolitej grubości około 2 mm. Zwróćmy uwagę na ciągłość powłoki i brak pęcherzy powietrza. Pracując przy basenach i nieckach z wodą, zaleca się nałożenie drugiej warstwy – po 24 godzinach od nałożenia pierwszej. W celu usunięcia nierówności, paskujemy lub szlifujemy tylko w pełni utwardzony materiał.

W przypadku nakładania pędzlem, wlewamy wodę w ilości 7,8 litra na 25 kg i wykonujemy te same czynności, co przy szpachlowaniu. Zaprawę hydroizolacyjną Optostop Duralith RS można nanosić miękkim pędzlem minimum dwie warstwy lub agregatem do natrysku zapraw. Warstwa spójna powinna mieć co najmniej 1 mm grubości.

W trakcie prowadzenia prac, temperatura podłoża i otoczenia powinna zawierać się w przedziale od +8°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75%.

Średnio przyjmuje się, że warstwa o grubości 1 mm schnie w czasie około 24 godzin. Zaprawa hydroizolacyjna Optostop Duralith RS utwardza się dłużej w wysokiej wilgotności – na przykład w pomieszczeniach zamkniętych, piwnicach, także przy nieodpowiedniej wentylacji. Świeżo ułożoną zaprawę hydroizolacyjną Optostop Duralith RS od OPTOLITH należy chronić przed deszczem, przez co najmniej 24 godziny (w +20°C).

Optostop Duralith RS marki Optolith

Cena:  225,00 zł/25 kg

 

źródło: Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o.